Alfa Solar Parçacıkları ve Alfa Radyasyonu

Beta parçacıkları, gama ışınları ve nötronların yanı sıra alfa solar parçacıkları da alfa radyasyonu olarak adlandırılan...

Read More

Alfa (Solar) Parçacık Işınlamasının InGaP/GaAs/Ge Üçlü Bağlantılı Güneş Pilleri Üzerindeki Etkisi

InGaP/GaAs/Ge üçlü bağlantılı güneş pilleri, farklı akışlara sahip 5.1 MeV alfa solar parçacıkları ile ışınlanmıştır. In...

Read More